Witamy w Kanbudzie...

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wykonanie:

 

Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:

 • elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych;
 • stacji transformatorowych;
 • instalacji elektrycznych wnętrzowych;
 • instalacji elektrycznych przemysłowych;
 • oświetlenia zewnętrznego (drogowego, placów, parków);
 • instalacje słaboprądowe (sieci komputerowe i telefoniczne,
  instalacje p.poż, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe itp.)
 • pomiarów elektrycznych;
 • pomiarów natężenia oświetlenia;
 • pomiarów kamerą termowizyjną;
 • wykonywanie projektów elektrycznych.

 

Roboty budowlane:

 • generalne wykonawstwo obiektów;
 • wykonujemy również roboty ogólnobudowlane
  i wykończeniowe o wysokim standardzie.
   

 

Aktualności

Inwestycje w trakcie realizacji:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkij nr 158 na odcinku od km 2+286,00 do km 2+786,00 w m. Wawrów wraz z budową ronda
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót telekomunikacyjnych
  • robót elektrycznych.
    
 • Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali magazynowej wraz infrastrukturą techniczną
  Inwestor: IMC Engineering Poland Sp. z o.o.

  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót elektrycznych
  • robót budowlanych.
    
 • Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV nr L-114-8 w odcinku linii odgałęźnej do stacji transformatorowej nr S-1200 Górecko Wał w m. Górecko gm. Zwierzyn
  Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
   
  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót elektrycznych.
    
 • Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim
  Inwestor:Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim

  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót elektrycznych.
    
 • Przebudowa zadaszenia podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego budynku Szpitala Międzyrzeckiego
  Inwestor: Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.

  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót budowlanych
  • robót elektrycznych.
    
 • Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy
  Inwestor: Teatr im. J. Osterwy

   Prace polegają na wykonaniu:
  • robót elektrycznych.
    
 • Budowa i renowacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
  Inwestor: WUPRINŻ S.A. / POL-DRÓG Sp. z.o.o.

  Prace polegają na wykonaniu:
  • robót elektrycznych.

 

Nasz adres:
ZAKŁAD INSTALACYJNO BUDOWLANY
KANBUD
Wiesław Kaniewski
ul. Walczaka 23a
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro@kanbud.gorzow.pl
Zapraszamy codziennie:

w godz. 7:00 - 15:00

tel. 095 7282 333, 095 7320 200
fax 095 7282 334

Realizacje